Услуги

Преглед на документите за собственост; консултация за цена и възможностите за реализация; оглед и заснемане на имота; уточняване на процедурата за предлагане, реклама и сключване на сделка; сключване на договор за посредническа дейност между Агенцията и Продавача; извършване на огледи с потенциални купувачи; организиране на срещи и преговори с евентуални купувачи; подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба; осигуряване на доверен на Агенцията нотариус, ако това е необходимо. Посредническото възнаграждение за Агенцията при сключване на договор е в размер на 2,5% от договорената цена, платима при сключване на предварителен договор.

Договор за покупка

Уточняване на параметрите на търсения имот, цена, състояние на пазара,начин на разплащане; сключване на договор за посредническа дейност между Агенцията и Ку-пувача; проучване на пазара, подбиране на подходящи имоти и извършване на огледи; организиране на срещи и преговори със собственика; проверка на собствеността, включително за тежести; подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба; осигуряване на доверен на Агенцията нотариус, ако това е необ-ходимо. Посредническото възнаграждение за Агенцията при сключване на договор е в размер на 2,5% от договорената цена, платима при сключване на предварителен договор. При договор за отдаване под наем: Преглед на документите за собственост; консултация за цена и възможностите за отдаване под наем; оглед и заснемане на имота; уточняване на процедурата за предлагане, реклама и сключване на сделка; сключване на договор за посредническа дейност между Агенцията и Наемодателя; извършване на огледи с потенциални наематели; организиране на срещи и преговори с евентуални наематели; подготовка и сключване на договор за наем. Посредническото възнаграждение за Агенцията при сключване на договор е в размер на 50% от наемната цена, платима при сключване на договора.

Договор за наемане на имот

Уточняване на параметрите на търсения имот, цена, състояние на пазара, начин на разплащане; сключване на договор за посредническа дейност между Агенцията и Наемателя; подбиране на подходящи имоти и изършване на огледи; организиране на срещи и преговори с наемодателя; проверка на собствеността; подготовка и сключ-ване на договор за наем. Посредническото възнаграждение за Агенцията при сключване на договор е в размер на 50% от наемната цена, платима при сключване на договора. Посредническа дейност при избор на кредитна институция: Агенцията се ангажира да прегледа конкретното предложение за кредитиране, да препоръча на клиента си поне две кредитни или консултантски институции. Услугата е безплатна. Посредническо възнаграждение за Агенцията не се дължи. Посредническа дейност при застраховане на имот: Агенцията се ангажира да прегледа конкретното предложение за застраховане, да препоръча доверено застрахователно дружество и да посредничи пред същото. Услугата е безплатна. Посредническо възнаграждение за Агенцията не се дължи.

Бързо търсене

K

Бързо търсене на имот в Пловдив

Продажба  Наем 
За нас

Компанията за юридически услуги и сделки с недвижими имоти "Олимпия-консулт" ЕООД е създадена през 1992 г. Централният офис на компанията е в гр. Пловдив.

Работното ни време е от 9.00 до 17.00 ч, понеделник до петък

Контакти

гр. Пловдив

ул."Княз Александьр I Батенберг" 39

ет. 1, офис 5

[email protected]

"Олимпия- консулт" ЕООД © 2019